Local News

မုံရွာသပိတ်ခေါင်းဆောင် ကိုဝေမိုးနိုင်ကို လူသတ်မှုအပါအဝင် ပုဒ်မသုံးခုနဲ့တရားစွဲ

မုံရွာသပိတ်ခေါင်းဆောင်ကိုဝေမိုးနိုင်ကိုလူသတ်မှုအပါအဝင်ပုဒ်မသုံးခုနဲ့တရားစွဲ

ဗီဒီယိုဖိုင်အောက်တွင်ဖော်ပြထားပါသည်

Credit

Unicode

မုံရွာသပိတ်ခေါင်းဆောင်ကိုဝေမိုးနိုင်ကိုလူသတ်မှုအပါအဝင်ပုဒ်မသုံးခုနဲ့တရားစွဲဗီဒီယိုဖိုင်အောက်တွင်ဖော်ပြထားပါသည်

မုံရွာသပိတ်ခေါင်းဆောင်ကိုဝေမိုးနိုင်ကိုလူသတ်မှုအပါအဝင်ပုဒ်မသုံးခုနဲ့တရားစွဲဗီဒီယိုဖိုင်အောက်တွင်ဖော်ပြထားပါသည်မုံရွာသပိတ်ခေါင်းဆောင်ကိုဝေမိုးနိုင်ကိုလူသတ်မှုအပါအဝင်ပုဒ်မသုံးခုနဲ့တရားစွဲဗီဒီယိုဖိုင်အောက်တွင်ဖော်ပြထားပါသည်မုံရွာသပိတ်ခေါင်းဆောင်ကိုဝေမိုးနိုင်ကိုလူသတ်မှုအပါအဝင်

ပုဒ်မသုံးခုနဲ့တရားစွဲဗီဒီယိုဖိုင်အောက်တွင်ဖော်ပြထားပါသည်မုံရွာသပိတ်ခေါင်းဆောင်ကိုဝေမိုးနိုင်ကိုလူသတ်မှုအပါအဝင်ပုဒ်မသုံးခုနဲ့တရားစွဲဗီဒီယိုဖိုင်အောက်တွင်ဖော်ပြထားပါသည်

Credit