Knowledge

နာမည္ကို သိရွိ႐ုံမွ်ႏွင့္ ကိုယ္တိုင္ တြက္ခ်က္နိုင္ေသာ အေနာက္တိုင္း ဂဏန္းေဗဒင္နည္

အမည္ သခၤ်ာ ဝိဉာဥ္ ဂဏန္းအေဟာအေနာက္တိုင္း ဂဏန္းေဗဒင္နည္းအရ အမည္သခၤ်ာဝိဉာဥ္ ဂဏန္း တြက္ပုံတြက္နည္းကို ဦးစြာ ေဖၚျပလိုပါသည္။ ဒီနည္းက ငယ္ငယ္ကတည္းက ကြၽန္ေတာ္ကစာဖတ္တဲ့အခါမွတ္စုထုတ္ထားေလ့ရွိပါတယ္။မဂၢဇင္း တစ္အုပ္အုပ္ထဲမွာ ပါတဲ့နည္းပါ။ (မဂၢဇင္းေတာ့ မမွတ္မိေတာ့ပါ.ဂမၻီရဆန္းၾကယ္လို႔ထင္ပါတယ္)ကိုယ္တိုင္ တြက္စစ္လို႔ရေအာင္ပါ။ဤနည္းမွာ နာမည္တစ္ခုခုကို သိရွိ႐ုံမွ်ႏွင့္ တြက္ခ်က္နိုင္ပါသည္။ေအာက္ကပုံမွာေဖၚျပထားသည့္ အကၡရာစာလုံးမ်ားႏွင့္ သခၤ်ာသက္မွတ္ခ်က္မ်ားအရ နာမည္တစ္ခု၏ အမည္သခၤ်ာ ဝိဉာဥ္ဂဏန္း ကို တြက္ယူ နိုင္ပါသည္။ဥပမာ(၁) ေက်ာ္ ေက်ာ္ သန္း ဆိုေသာ အမည္ကို တြက္ခ်က္လိုလွ်င္K y a w K y a w T h a n(၂+၁+၁+၆) + (၂+၁+၁+၆) + (၄+၅+၁+၅)၊ ၊၁၀ + ၁၀ + ၁၅ = ၃၅ ၊၃+၅ = ၈။အမည္ သခၤ်ာဝိဉာဥ္ ဂဏန္း (၈) ကိုရရွိပါသည္။ အမည္ သခၤ်ာ ဝိဉာဥ္ ဂဏန္းအေဟာမ်ား

၁  ဂဏန္း၁ ၊ဂဏန္းရေသာ အမည္သည္ ေနမင္း (သို႔မဟုတ္) တနဂၤေႏြၿဂိဳဟ္ကို ကိုယ္စားျပဳသည္။ သက္ဆိုင္သူကို ၿပီးေျမာက္ေအာင္ျမင္ေစေသာ သခၤ်ာဂဏန္းျဖစ္သည္။စြန႔္ဦးတီထြင္သူ၊ စတင္တည္ေထာင္သူ၊ ေျခလွမ္းသစ္မ်ား ႀကီးက်ယ္ျမင့္ျမက္လိုေသာ ဆႏၵ၊ ဆုလာဘ္ဘြဲ႕တံဆိပ္တို႔ကို ေဖၚၫႊန္းျပဆိုပါသည္။အလုပ္တစ္ခုခုကို ျပတ္သားစြာ ေနာက္မဆုတ္ပဲ ျဖစ္သည့္နည္းႏွင့္ေအာင္ျမင္ ၿပီးေျမာက္သည္အထိ လုပ္ေဆာင္တတ္သည့္ သေဘာရွိသည္။ ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈကို လက္မခံနိုင္ပဲ လြတ္လပ္မႈကို ျမတ္နိုးသည္။

အမ်ားႏွင့္ကြဲျပားေသာ မွတ္သားစရာအခ်က္မ်ား ရွိတတ္၏။ အားေကာင္းေသာ စိတ္တန္ခိုး စြမ္းအားမ်ားကို ပိုင္ဆိုင္ေစသည္။ အေရးပါမႈ၊ ဂုဏ္က်က္သေရ၊ အက်င့္စာရိတၱ၊ ရည္႐ြယ္ခ်က္ႏွင့္ မာန္မာနကို အပြန္းအပဲ့မခံ ဇြဲသန္တတ္သည္။ထီးထီးမားမား ျမင့္ျမင့္ျမတ္ျမတ္ ရွိသည့္ ဂိုဏ္းဂဏ၊ ပါတီသမဂၢ၊ ဘာသာအယူ ဝါဒတစ္ခုခုတို႔၏ ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ ျပဆိုသည္။ ေစ့စပ္ေသခ်ာ၍ ေအာက္သက္ေက်ကာ ပိုင္နိုင္ပါသည္။ဓနဂုဏ္၊ ရာထူးဂုဏ္၊ ဘဝအေျခအေန၊ အဆင့္အတန္း ေျပာင္းလဲတိုးတတ္ ျဖစ္ထြန္းမႈႏွင့္ ေအာင္ျမင္မႈကို ေသခ်ာေအာင္ အာမခံခ်က္ေပးသည့္ ဂဏန္းတစ္ခု ျဖစ္ေပသည္။

၂ ၊ဂဏန္း၂ ဂဏန္း ရေသာ အမည္သည္ လမင္း (သို႔မဟုတ္) တနလၤာၿဂိဳဟ္ကို ကိုယ္စားျပဳသည္။ အႏုပညာဆန္သည္။ အလွအပမ်ားစြာႏွင့္ သက္ဆိုင္သည္။ ေတးကဗ်ာ၊ လကၤာဂီတ၊ ပန္းခ်ီ၊ ပန္းပု၊ ပန္းပညာအႏုလက္ရာမ်ား၊ သုခုမသဘင္ ပညာတို႔တြင္ ထင္ရွားအက်ိဳးေပးတတ္သည္။ေရွးေဟာင္းအေမြအႏွစ္ႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈကို ေဖၚျပသည္။ သို႔ေသာ္ လက္ေတြ႕မဆန္ေသာ စိတ္ကူးယဥ္မႈက အားနည္း၊ အားေပ်ာ့သည့္သေဘာကို ျပဆိုသည္။ ဆြဲေဆာင္ရာသို႔ ပါလြယ္ျခင္း၊ စုစည္းခိုင္မာမႈမရွိျခင္းတို႔ေၾကာင့္ အလြယ္တကူ သိမ္းပိုက္ခံရတတ္သည္။

မၿငိမ္သက္ျခင္း၊ ေ႐ြ႕လ်ား ေျပာင္းလဲတတ္ျခင္း၊ စြဲၿမဲမႈမရွိတတ္ျခင္း၊ ယုံၾကည္မႈအားနည္းျခင္းမ်ား ရွိမည္။ အရွက္အေၾကာက္ႀကီးေသာ ယဥ္ေက်းေသာ ဗီဇသဘာဝရွိသည္။တီထြင္ႀကံဆမႈသေဘာ ျပဆိုလိုေသာ္လည္း ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခိုင္မာျပတ္သားမႈ မရွိပဲ အႀကံအစည္မ်ား မေအာင္မျမင္ ျဖစ္ကာ ပ်က္ျပားတတ္ေသာေၾကာင့္ ခိုင္မာျပတ္သားေသာစိတ္ဓါတ္၊ ႀကံ့ခိုင္ေသာ အားမာန္ကို ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္၍ တတ္ႂကြၿပီး လက္ေတြ႕က်သည့္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား လိုအပ္ပါသည္။

၃ ၊ ဂဏန္း၃ ၊ဂဏန္း ရေသာအမည္သည္ ၾကာသပေတးၿဂိဳဟ္ကို ကိုယ္စားျပဳသည္။ စည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္း ဥပေဒကို လိုက္နာ၊ ေလးစားျခင္းကို ေဖၚျပသည္။ ရည္႐ြယ္ခ်က္ျမင့္မား၍ႀကီးျမင့္လိုေသာ ဆႏၵအားႀကီးျခင္း၊ စည္းကမ္းႀကီးျခင္းကို ျပဆိုသည္။မည္သည့္လူမ်ိဳး၏ လက္ေအာက္တြင္မွ မေနလိုၾကေခ်။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဘက္၊ စစ္ဘက္တြင္ အက်ိဳးေပးသည္။ သူတစ္ပါးလက္ေအာက္ခံဘဝတြင္ ေနလိုစိတ္မရွိပဲ၊ အလုပ္အကိုင္၊ အေ႐ႊ႕အေျပာင္း မ်ားတတ္သည္။ အမိန႔္ဩဇာ၊ အာဏာေပးရန္ ဝါသနာပါသည္။

ေစခိုင္းၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ား တစ္ခုၿပီးတစ္ခု ထုတ္တတ္သည္။ သူတစ္ပါးကို ဆရာလုပ္ကာ ပါဝါျပၿပီး လမ္းၫႊန္ဩဝါဒမ်ား ေပးတတ္သည္။ ၾကာသပေတးၿဂိဳဟ္၏ သေဘာအရ ေကာင္းက်ိဳးခ်မ္းသာ၊ ဂုဏ္က်က္သေရတို႔ကို ၫႊန္းဆိုသည္။တစ္ေန႕ထက္တစ္ေန႕ တစ္ေ႐ြ႕ေ႐ြ႕ တိုးပြား ႀကီးျမင့္ျခင္း၊ ျမင့္မားေသာ ဘဝအဆင့္အတန္းသို႔ ေရာက္ရွိျခင္းကို ျပဆိုသည္။ ဉာဏ္ပညာႏွင့္ျပည့္စုံ၍ အမည္သတင္း ေက်ာ္ၾကားတတ္သည္။ သို႔ေသာ္ မေမွ်ာ္လင့္ေသာ အဖ်က္တရားကို ႀကဳံေတြ႕ရတတ္သည္။

သူတစ္ပါးကို အတင္းကာေရာ ပုံစံခြက္သို႔ထည့္ကာ ပုံသြင္းတတ္မႈေၾကာင့္ ဆန႔္က်င္မႈမ်ား ႀကဳံရတတ္ပါသည္။ ႀကီးပြားေရး၊ စီးပြားျဖစ္ထြန္းေရးအတြက္ ဂဏန္းေကာင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။

၄ ၊ဂဏန္း၄ ၊ ဂဏန္းသည္ ယူေရးနပ္စ္ၿဂိဳဟ္ကို ကိုယ္စားျပဳသည္။ စိတ္ေန၊ စိတ္ထား တင္းမာ၍ အလုပ္တစ္ခုကို မျဖစ္ျဖစ္ေအာင္ ျပဳလုပ္တတ္သည့္ သေဘာေဆာင္မည္။ ၄ – ဂဏန္းသည္ ထႂကြ၊ ဆန႔္က်င္၊ အုံႂကြ၊ ပုန္ကန္မႈ၏ ျပယုဂ္ပင္ျဖစ္၏။ဥပေဒကို ေျပာင္းျပန္လုပ္ပစ္ျခင္း၊ သူတစ္ပါးႏွင့္ အတိုက္အခံ ဆန႔္က်င္ျခင္း၊ ျငင္းခုန္ေစာဒကတတ္ ျခင္းမ်ား ရွိမည္။ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ မသင့္မတင့္ရွိတတ္သည္။ ၎အား ဝိုင္းပယ္မႈ၊ အားႏွင့္ ဖိႏွိပ္မႈျပဳျခင္းကို ခံရတတ္ ပါသည္။

စီးပြားေရးတြင္ ေအာင္ျမင္မႈရရန္ ခဲယဥ္းစြာ ရင္ဆိုင္၍ အခက္အခဲမ်ားစြကို ေက်ာ္ျဖတ္ရတတ္သည္။ ဆက္ဆံေရးတြင္ ေခ်ာေမာေျပလည္ျခင္းမရွိပဲ ထင္ရာျမင္ရာကိုသာ ေျပာဆိုလုပ္ကိုင္တတ္ၾကသည္။ အမူအက်င့္ ဓေလ့စရိုက္မွာ တစ္မူထူးျခားၿပီး ထိုအခ်က္သည္ပင္ အမ်ားႏွင့္ကြဲလြဲမႈကို ျဖစ္ေစသည္။ေျပာဆိုလုပ္ကိုင္ရာတြင္ တရားေသ ကိုင္စြဲမႈမ်ား ရွိမည္ျဖစ္ၿပီး သက္ဆုံးတိုင္လည္း လုပ္ကိုင္တတ္သည္။ ဘာသာတရား၊ ဝါဒသေဘာထား၊ ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းမ်ားကို ေျပာင္းလဲလိုေသာ ဉာဥ္ရွိမည္။ မဟုတ္မခံစိတ္ရွိၿပီး အေလွ်ာ့မေပးတတ္ေပ။

လႈပ္ရွား႐ုန္းကန္ ရမည့္ သခၤ်ာဂဏန္းပင္ ျဖစ္သည္။ ေဒါသျဖစ္လွ်င္ ေျပရန္မလြယ္ကူပါ။ စိတ္ႀကီးၿပီး၊ စိတ္ထိခိုက္လြယ္သည္။ ထင္သလို ျဖစ္မလာေသာအခါ စိတ္ေျဖေဖ်ာက္ရန္ ခဲယဥ္းမည္။ စိတ္ရွည္သည္းခံမွသာ ေအာင္ျမင္နိုင္ပါလိမ့္မည္။

၅ ၊ ဂဏန္း၅ ၊ ဂဏန္း ရေသာအမည္သည္ ဗုဒၶဟူးၿဂိဳဟ္ကို ကိုယ္စားျပဳသည္။ သြက္လက္ဖ်က္လက္ျခင္း၊ သိလြယ္၊ တတ္လြယ္ျခင္း၊ အကင္းပါးျခင္းမ်ားရွိမည္။ ပညာဉာဏ္ႀကီးျမင့္ကာ ဉာဏ္ထက္ျမက္သည္။ ျမန္ဆန္မႈရွိမည္။ ေဟာေဟာဒိုင္းဒိုင္း ျပဳမူလုပ္ကိုင္တတ္သည္။ဆုံးျဖတ္ခ်က္ျမန္ဆန္ၿပီး ဆိုင္းငံ့ျခင္းမရွိပဲ ခ်က္ခ်င္းလုပ္ရမွ ေက်နပ္မႈ ရွိမည္။ ေငြေၾကးရွာေဖြရာတြင္ စိတ္ေရာကိုယ္ပါ အပင္ပန္းခံၿပီး အလွ်င္အျမန္ ရွာေဖြတတ္ေသာေၾကာင့္ ရလြယ္သည္။ သို႔ရာတြင္ အေလာင္းကစားဆန္ဆန္ ျပဳမူလုပ္ကိုင္တတ္၍ မွားယြင္းကုန္ဆုံးရတတ္သည္။

သို႔ေသာ္ အမွားကို ျပန္လည္ ျပဳျပင္နိုင္စြမ္းရွိေသာေၾကာင့္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားျပန္၍ ရတတ္ျပန္ပါသည္။ မိတ္ေဆြမ်ားႏွင့္ ခ်စ္ခင္၊ ေပ်ာ္႐ႊင္စြာ ေပါင္းသင္း၊ ဆက္ဆံမႈရွိတတ္သည္။ အေပါင္းအသင္း ဝင္ဆန႔္ၿပီး မ်ားျပားရတတ္သည္။ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အကြက္ခ်ၿပီး လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္တတ္သည္။စိတ္ျမန္ျခင္းကို ေရွာင္၍ ခြင့္လႊတ္သည္းခံကာ စဥ္းစားဆင္ျခင္ လုပ္ကိုင္လွ်င္ စီးပြားေရးတြင္ အထူးေအာင္ျမင္မည္။ မိတ္ေဆြသစ္မ်ားႏွင့္ခင္မင္လြယ္ကာ လိုင္းေ႐ြးခ်ယ္မႈ မ်ားျပား မည္။ စိတ္ထိခိုက္လြယ္သည္။ ကုန္ေရာင္း၊ ကုန္ဝယ္ လုပ္ကိုင္တတ္ျခင္း၊ ေဈးကစားတတ္ျခင္းတို႔ ရွိမည္။

အလုပ္တစ္ခ်ိဳ႕ကို တစ္ပိုင္းတစ္စႏွင့္ ပစ္ထားတတ္ေသာ အက်င့္ရွိတတ္သည္။ တစ္ခါတစ္ရံ မေရမရာ၊ မေသခ်ာပဲ ေနရာတကာ ဝင္ပါကာ အခ်ိန္ကို အလဟႆ ျဖဳန္းတီးတတ္ပါသည္။ စိတ္ထားႏွစ္မ်ိဳး ရွိတတ္၍ အခ်ိဳ႕ကိစၥမ်ားတြင္ ရဲရင့္လြန္းေနတတ္ၿပီး အခ်ိဳ႕တြင္မူ ေၾကာက္႐ြံ႕လြန္းေနတတ္ျပန္ပါသည္။တစ္ခါတစ္ရံ ရက္ေရာေသာ္လည္း တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ႏွေျမာတြန႔္တိုတတ္ျပန္ပါသည္။ သနားတတ္ေသာ စိတ္ရွိေသာ္လည္း တစ္ခါတစ္ရံ ရက္စက္တတ္ ျပန္ပါသည္။ တည္ၿငိမ္ စြဲၿမဲမႈရွိရန္ လိုအပ္ပါသည္။

၆ ၊ဂဏန္း၆ ၊ ဂဏန္းရေသာ အမည္သည္ ေသာၾကာၿဂိဳဟ္၏ အမွတ္အသားျဖစ္သည္။ အေပါင္းအသင္း၊ မိတ္သဂၤဟ ေပါမ်ားျခင္း၊ လူခ်စ္၊ လူခင္မ်ားျခင္း၊ ပရိသတ္ ခ်စ္ခင္ၾကည္ညိုမႈမ်ား ရရွိျခင္းတို႔ကို ျပဆိုပါသည္။ အႏုပညာကို လိုက္စား ဝါသနာထုံတတ္သည္။ အလွအပကို မက္ေမာတတ္သည္။လွပေအာင္ ျပဳျပင္ျပင္ဆင္တတ္ကာ အႏုအ႐ြ မ်ားကို ဖန္တီးလုပ္ေဆာင္တတ္သည္။ အႏုပညာစိတ္ရွိကာ စိတ္ႏွလုံး ႏူးညံ့သိမ္ေမြ႕တတ္ေသာ္လည္း အယူအဆႏွင့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားတြင္ လြန္စြာေခါင္းမာ၍ မာန္မာန ရွိတတ္သည္။

အလုပ္ကိုတိက်ေသခ်ာ၍ ဆုံးခန္းတိုင္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္တတ္သည့္ သေဘာရွိသည္။ စိတ္ဆႏၵက ျပဌာန္းထားသည့္ ကိစၥမ်ားကို အရိုးေၾကေၾက၊ အေရခန္းခန္း ရရွိသည္အထိ စြမ္းေဆာင္တတ္ၾကသည္။စိတ္တန္ခိုးအင္အား ထက္ျမက္မႈေၾကာင့္ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးနယ္ပယ္တြင္ ေအာင္ျမင္တတ္ၾကပါသည္။ ခ်စ္ခင္မိသူမ်ားကို အစစအရာရာသည္းခံကာ အလိုလိုက္တတ္ၾကေသာ္လည္း ေခါင္းမာမိပါက မည္သူ႕ကိုမွ အေလွ်ာ့ေပးမည္မဟုတ္ပါ။

ေတာက္ပၾကည္လင္ေသာ အေရာင္အဆင္းႏွင့္ အလွအပကို ႀကိဳက္ႏွစ္သက္တတ္ကာ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္ေအာင္ ဆင္ယင္တတ္ေသာ ပန္းခ်ီမ်က္စိ အေျခခံရွိပါသည္။ အေပါင္းအသင္းမ်ားကို ခ်စ္ခင္ေအာင္ ဧည့္ခံစည္း႐ုံးနိုင္စြမ္းရွိၿပီး အခ်င္းခ်င္း မနာလို ကြဲျပားျခင္းကို လက္မခံၾကေခ်။ခ်စ္ျခင္း ေမတၱာစိတ္သည္ တစ္ခါတစ္ရံ အစြန္းေရာက္၍ သြားတတ္ပါသည္။ သူတစ္ပါးကို ဆြဲေဆာင္အား ရွိမည္။

၇ ၊ ဂဏန္း၇ ၊ ဂဏန္းရွိေသာ အမည္သည္ နက္ပ္ကြၽန္းၿဂိဳဟ္ကို ကိုယ္စားျပဳေသာ အမွတ္အသားျဖစ္သည္။ စိတ္ကူး၊ စိတ္သန္းေကာင္းေသာ အႀကံဉာဏ္ေကာင္းမ်ား ရွိကာ ေတြးေတာ ႀကံဆနိုင္စြမ္းရွိေသာ သေဘာကို ျပဆိုသည္။ လွ်ိဳ႕ဝွက္နက္နဲေသာ သေဘာ၊ အဘိဓမၼာဆန္ေသာ သေဘာတရားမ်ားလည္း ရွိမည္။ထူးျခားေသာ စိတ္တန္ခိုး မ်ားကိုလည္း ပိုင္ဆိုင္မႈ ရွိမည္။ အဘိဓမၼာဉာဏ္ႏွင့္ စိတ္ပညာရပ္မ်ား၊ ဒႆန အေတြးအေခၚဆန္းမ်ား၊ ဂမၻီရပညာ၊ ဂႏၶာရီပညာရပ္မ်ားလည္း စူးစမ္းေလ့လာမႈမ်ား ရွိမည္။ စာေပဂီတ၊ ပန္းခ်ီ၊ ပန္းပု၊ ပညာရပ္မ်ားႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ တတ္ေျမာက္နိုင္ပါသည္။

ေလးနက္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ား၊ ဆန္းၾကယ္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ထူးထူးျခားျခား ေရးဖြဲနိင္စြမ္း ရွိတတ္ၾကပါသည္။ ခိုင္မာေသာ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ရရွိနိုင္ပါသည္။ လြတ္လပ္ေသာ စိတ္ထားကို သေဘာက်တတ္မည္။ စိတ္ပူပင္တတ္သည္။အနာဂတ္ ေနာင္ေရးကို ေတြးေတာ ပူပင္ ေၾကာင့္ၾကမႈမ်ား ရွိတတ္ပါတယ္။ ဘာသာေရးဆိုင္ရာ သီးျခားအေတြးအေခၚမ်ားလည္း ရွိေနမည္။ ေငြေၾကးမၿမဲေသာ သေဘာရွိ၏။ ႀကိဳတင္အလိုအေလ်ာက္ သိျမင္နိုင္စြမ္းရွိကာ တစ္ပါးသူကို ျပဳျပင္ ဆြဲေဆာင္နိုင္မည္။

ဝိဉာဥ္ သခၤ်ာ(၇)မွာ ေရကို ပိုင္စိုးေသာ ဓါတ္ျဖစ္သျဖင့္ ပင္လယ္ႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ပညာရပ္မ်ား၊ နိုင္ငံရပ္ျခား၊ ေဒသႏၲရ ဗဟုသုတမ်ား အလြန္ပင္ ဝါသနာထုံတတ္ပါသည္။ ေရလုပ္ငန္းဆိုင္ရာႏွင့္ ခရီးသြားလာမႈဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားကို ႏွစ္ၿခိဳက္သျဖင့္ ထိုကိစၥမ်ားတြင္ တတ္ကြၽမ္းေအာင္ျမင္မႈမ်ားရွိမည္။

၈ ၊ဂဏန္း၈ ၊ဂဏန္း ရေသာအမည္သည္ စေနၿဂိဳဟ္၏ အမွတ္အသား သေကၤတ ျဖစ္သည္။ အထီးက်န္၊ အေဖၚမဲ့မႈကို ေဖၚၫႊန္းသည္။ (၈)ဂဏန္းအမည္ သခၤ်ာ ရရွိသူသည္ စိတ္ဓါတ္ျပင္းထန္ကာ ေလးနက္မႈရွိသည္။ အလယ္အလက္တြင္ မေနတတ္ပါ။ေအာက္ဆုံးႏွင့္ အထက္ဆုံး တစ္ခုခုတြင္သာ ရပ္တည္တတ္ၾကပါသည္။ အနိမ့္အျမင့္၊ အတတ္အက် မ်ားျပား ျမန္ဆန္စြာ ေျပာင္းလဲတတ္သည့္ သေဘာရွိပါသည္။ ဇြဲအလြန္ေကာင္း၍ ထူးထူးခြၽန္ခြၽန္ ႀကိဳးစားမႈ မ်ားေၾကာင့္ အဆင့္ျမင့္ေသာ ရာထူး၊ ဌာနႏၲရ ႀကီးမ်ားတြင္ ရရွိေအာင္ျမင္တတ္ၾကေသာ္လည္း

က်ဆင္း၊ ပ်က္စီး၊ နိမ့္ပါးရသည့္ သေဘာမ်ား ရွိတတ္ၾကျပန္ပါသည္။ မနာလိုသူမ်ား၊ မယုံၾကည္သူမ်ား၊ အထင္အျမင္လြဲမွား ခံရမႈမ်ား ေၾကာင့္ အခက္အခဲမ်ားစြာကို ေတြ႕ႀကဳံရတတ္ပါသည္။ တစိုက္မက္မက္ မရွိျခင္း၊ အစြမ္းကုန္ အားမထုတ္ျခင္း မ်ားေၾကာင့္ ဆုံးရႈံးက်ဆင္းရျခင္းမ်ား ႀကဳံေတြ႕ရတတ္ပါသည္။အထင္အျမင္လြဲမွားမႈ အမ်ိဳးမ်ိဳး ခံရကာ ေျဖရွင္းနိုင္ စြမ္းအားလည္း မရွိပဲ ျဖစ္ေနတတ္ျပန္ပါသည္။ ျပင္းထန္ေသာ အယူအဆမ်ားလည္း ရွိေနတတ္ၾကၿပီး ရန္သူလည္း မ်ားျပားေနရတတ္သည္။ ဆင္းရဲဒုကၡေရာက္သူမ်ားအေပၚ ၾကင္နာသနားစိတ္ႀကီးသည္။

မိမိ၏ကိုယ္က်ိဳးစြန႔္ကာ ေဆာင္႐ြက္ကူညီတတ္သည္။ ပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခုလုံးကို မည္သူ႕ကိုမွ ဂ႐ုစိုက္မေနတတ္ပဲ မိမိထင္သလို စိတ္ႀကိဳက္ ျပဳမူေနထိုင္တတ္ၾကပါသည္။ ေမတၱာတရားႏွင့္ သမာဓိအားတည္ေဆာက္ကာ ဆင္ျခင္တုံတရား လက္ကိုင္ထားမွသာ ကံၾကမၼာဆိုးမ်ားကို ဖယ္ရွားအနိုင္ယူနိုင္ေပလိမ့္မည္။

၉ ၊ဂဏန္း၉ ၊ ဂဏန္း နာမည္သခၤ်ာသည္ အဂၤါၿဂိဳဟ္ ဂုဏ္သတၱိမ်ားကို ကိုယ္စားျပဳပါသည္။ အဂၤါၿဂိဳဟ္၏ သေဘာ သဘာဝေၾကာင့္ အတိုက္အခိုက္တြင္ ေတာ္တတ္ၾကပါသည္။ သူရဲေကာင္းစိတ္မ်ိဳးရွိကာ သူရဲေကာင္းဆန္ဆန္လည္း ျပဳမူတတ္ၾကသည္။ ႐ုတ္ျခည္းဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ကာ စစ္မ်က္ႏွာအမ်ားအျပားဖြင့္၍ ရန္သူကို ရင္ဆိုင္ျခင္းအမႈ ျပဳလိုတတ္ၾကသည္။မေအာင္ျမင္ေသာ တိုက္ပြဲမ်ားကိုလည္း ေခါင္းမာမာႏွင့္ ဆင္ႏႊဲတတ္ျပန္ပါသည္။ ငယ္႐ြယ္စဥ္တြင္ ဆင္းရဲဒုကၡအမ်ိဳးမ်ိဳးကို ႀကဳံေတြ႕ရတတ္ၿပီး ႀကီးျပင္းလာေသာအခါမွ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ရရွိတတ္ ပါသည္။ စိတ္ျမန္၊ စိတ္ႀကီးကာ လြတ္လပ္မႈကို ခုံမင္၍ သူတစ္ပါး လက္ေအာက္တြင္ မေနလိုၾကေခ်။

အတိုက္အခံ မ်ားစြာရွိၿပီး မိမိကလည္း အတိုက္အခံ လုပ္လိုသည္။ ျဖတ္ထိုးဉာဏ္ေကာင္းၿပီး မိမိကိုယ္ကို ယုံၾကည္ကိုးစားမႈ လြန္ကဲတတ္ၾကပါသည္။ အခ်စ္ႀကီးလြန္းတတ္ၿပီး အခ်စ္အတြက္ေၾကာင့္ ဘာမဆိုလုပ္ေပးတတ္သည့္ သေဘာရွိကာ အခ်စ္႐ူးပမာ အ႐ူးအမူး ျဖစ္တတ္သည္။သတၱိစြမ္းရည္ေၾကာင့္ တုၿပိဳင္သူမ်ားေနေသာ္လည္း ေနာက္ဆုံးတြင္ ေအာင္ျမင္ရတတ္ပါသည္။ ဘဝစစ္သည္ေတာ္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ မီးဒဏ္၊ ဗုံးေသနတ္၊ ယမ္းေပါက္ကြဲမႈဒဏ္ မ်ားေၾကာင့္ ထိခိုက္အနာတရ ျဖစ္တတ္ၾကပါသည္။

အိမ္သူ၊ အိမ္သား အတူေနသူမ်ားႏွင့္ မသင့္တင့္ပဲ ခိုက္ရန္ ျဖစ္ပြားကာ ႐ြံ႕ေၾကာက္အျဖစ္ အထင္အျမင္လည္း ခံရတတ္ပါသည္။ အမ်ားႏွင့္ ဆန႔္က်င္ဘက္အျဖစ္မွ ေအာင္ျမင္ တတ္ပါမည္။ ဆရာၿငိမ္းေအးလူ၊‌ေဗဒင္သုေတသီ။

Credit ငြိမ်းနိုင်

Unicode

အမည် သင်္ချာ ဝိဉာဉ် ဂဏန်းအဟောအနောက်တိုင်း ဂဏန်းဗေဒင်နည်းအရ အမည်သင်္ချာဝိဉာဉ် ဂဏန်း တွက်ပုံတွက်နည်းကို ဦးစွာ ဖေါ်ပြလိုပါသည်။ ဒီနည်းက ငယ်ငယ်ကတည်းက ကျွန်တော်ကစာဖတ်တဲ့အခါမှတ်စုထုတ်ထားလေ့ရှိပါတယ်။မဂ္ဂဇင်း တစ်အုပ်အုပ်ထဲမှာ ပါတဲ့နည်းပါ။ (မဂ္ဂဇင်းတော့ မမှတ်မိတော့ပါ.ဂမ္ဘီရဆန်းကြယ်လို့ထင်ပါတယ်)ကိုယ်တိုင် တွက်စစ်လို့ရအောင်ပါ။ဤနည်းမှာ နာမည်တစ်ခုခုကို သိရှိရုံမျှနှင့် တွက်ချက်နိုင်ပါသည်။

အောက်ကပုံမှာဖေါ်ပြထားသည့် အက္ခရာစာလုံးများနှင့် သင်္ချာသက်မှတ်ချက်များအရ နာမည်တစ်ခု၏ အမည်သင်္ချာ ဝိဉာဉ်ဂဏန်း ကို တွက်ယူ နိုင်ပါသည်။ဥပမာ(၁) ကျော် ကျော် သန်း ဆိုသော အမည်ကို တွက်ချက်လိုလျှင်K y a w K y a w T h a n(၂+၁+၁+၆) + (၂+၁+၁+၆) + (၄+၅+၁+၅) ၊၁၀ + ၁၀ + ၁၅ = ၃၅ ၊၃+၅ = ၈။အမည် သင်္ချာဝိဉာဉ် ဂဏန်း (၈) ကိုရရှိပါသည်။ အမည် သင်္ချာ ဝိဉာဉ် ဂဏန်းအဟောများ

၁ ၊ ဂဏန်း၁ ၊ဂဏန်းရသော အမည်သည် နေမင်း (သို့မဟုတ်) တနင်္ဂနွေဂြိုဟ်ကို ကိုယ်စားပြုသည်။ သက်ဆိုင်သူကို ပြီးမြောက်အောင်မြင်စေသော သင်္ချာဂဏန်းဖြစ်သည်။စွန့်ဦးတီထွင်သူ၊ စတင်တည်ထောင်သူ၊ ခြေလှမ်းသစ်များ ကြီးကျယ်မြင့်မြက်လိုသော ဆန္ဒ၊ ဆုလာဘ်ဘွဲ့တံဆိပ်တို့ကို ဖေါ်ညွှန်းပြဆိုပါသည်။အလုပ်တစ်ခုခုကို ပြတ်သားစွာ နောက်မဆုတ်ပဲ ဖြစ်သည့်နည်းနှင့်အောင်မြင် ပြီးမြောက်သည်အထိ လုပ်ဆောင်တတ်သည့် သဘောရှိသည်။ ချုပ်ချယ်မှုကို လက်မခံနိုင်ပဲ လွတ်လပ်မှုကို မြတ်နိုးသည်။

အများနှင့်ကွဲပြားသော မှတ်သားစရာအချက်များ ရှိတတ်၏။ အားကောင်းသော စိတ်တန်ခိုး စွမ်းအားများကို ပိုင်ဆိုင်စေသည်။ အရေးပါမှု၊ ဂုဏ်ကျက်သရေ၊ အကျင့်စာရိတ္တ၊ ရည်ရွယ်ချက်နှင့် မာန်မာနကို အပွန်းအပဲ့မခံ ဇွဲသန်တတ်သည်။ထီးထီးမားမား မြင့်မြင့်မြတ်မြတ် ရှိသည့် ဂိုဏ်းဂဏ၊ ပါတီသမဂ္ဂ၊ ဘာသာအယူ ဝါဒတစ်ခုခုတို့၏ ခေါင်းဆောင်အဖြစ် ပြဆိုသည်။ စေ့စပ်သေချာ၍ အောက်သက်ကျေကာ ပိုင်နိုင်ပါသည်။ဓနဂုဏ်၊ ရာထူးဂုဏ်၊ ဘဝအခြေအနေ၊ အဆင့်အတန်း ပြောင်းလဲတိုးတတ် ဖြစ်ထွန်းမှုနှင့် အောင်မြင်မှုကို သေချာအောင် အာမခံချက်ပေးသည့် ဂဏန်းတစ်ခု ဖြစ်ပေသည်။

၂ ၊ ဂဏန်း၂ ၊ဂဏန်း ရသော အမည်သည် လမင်း (သို့မဟုတ်) တနင်္လာဂြိုဟ်ကို ကိုယ်စားပြုသည်။ အနုပညာဆန်သည်။ အလှအပများစွာနှင့် သက်ဆိုင်သည်။ တေးကဗျာ၊ လင်္ကာဂီတ၊ ပန်းချီ၊ ပန်းပု၊ ပန်းပညာအနုလက်ရာများ၊ သုခုမသဘင် ပညာတို့တွင် ထင်ရှားအကျိုးပေးတတ်သည်။ရှေးဟောင်းအမွေအနှစ်နှင့် ပိုင်ဆိုင်မှုကို ဖေါ်ပြသည်။ သို့သော် လက်တွေ့မဆန်သော စိတ်ကူးယဉ်မှုက အားနည်း၊ အားပျော့သည့်သဘောကို ပြဆိုသည်။ ဆွဲဆောင်ရာသို့ ပါလွယ်ခြင်း၊ စုစည်းခိုင်မာမှုမရှိခြင်းတို့ကြောင့် အလွယ်တကူ သိမ်းပိုက်ခံရတတ်သည်။

မငြိမ်သက်ခြင်း၊ ရွေ့လျား ပြောင်းလဲတတ်ခြင်း၊ စွဲမြဲမှုမရှိတတ်ခြင်း၊ ယုံကြည်မှုအားနည်းခြင်းများ ရှိမည်။ အရှက်အကြောက်ကြီးသော ယဉ်ကျေးသော ဗီဇသဘာဝရှိသည်။တီထွင်ကြံဆမှုသဘော ပြဆိုလိုသော်လည်း ဆုံးဖြတ်ချက်များ ခိုင်မာပြတ်သားမှု မရှိပဲ အကြံအစည်များ မအောင်မမြင် ဖြစ်ကာ ပျက်ပြားတတ်သောကြောင့် ခိုင်မာပြတ်သားသောစိတ်ဓါတ်၊ ကြံ့ခိုင်သော အားမာန်ကို ပြုစုပျိုးထောင်၍ တတ်ကြွပြီး လက်တွေ့ကျသည့် ပြောင်းလဲမှုများ လိုအပ်ပါသည်။

၃ ၊ဂဏန်း၃ ၊ ဂဏန်း ရသောအမည်သည် ကြာသပတေးဂြိုဟ်ကို ကိုယ်စားပြုသည်။ စည်းမျဉ်း၊ စည်းကမ်း ဥပဒေကို လိုက်နာ၊ လေးစားခြင်းကို ဖေါ်ပြသည်။ ရည်ရွယ်ချက်မြင့်မား၍ ကြီးမြင့်လိုသော ဆန္ဒအားကြီးခြင်း၊ စည်းကမ်းကြီးခြင်းကို ပြဆိုသည်။မည်သည့်လူမျိုး၏ လက်အောက်တွင်မှ မနေလိုကြချေ။ အုပ်ချုပ်ရေးဘက်၊ စစ်ဘက်တွင် အကျိုးပေးသည်။ သူတစ်ပါးလက်အောက်ခံဘဝတွင် နေလိုစိတ်မရှိပဲ၊ အလုပ်အကိုင်၊ အရွှေ့အပြောင်း များတတ်သည်။ အမိန့်ဩဇာ၊ အာဏာပေးရန် ဝါသနာပါသည်။

စေခိုင်းညွှန်ကြားချက်များ တစ်ခုပြီးတစ်ခု ထုတ်တတ်သည်။ သူတစ်ပါးကို ဆရာလုပ်ကာ ပါဝါပြပြီး လမ်းညွှန်ဩဝါဒများ ပေးတတ်သည်။ ကြာသပတေးဂြိုဟ်၏ သဘောအရ ကောင်းကျိုးချမ်းသာ၊ ဂုဏ်ကျက်သရေတို့ကို ညွှန်းဆိုသည်။တစ်နေ့ထက်တစ်နေ့ တစ်ရွေ့ရွေ့ တိုးပွား ကြီးမြင့်ခြင်း၊ မြင့်မားသော ဘဝအဆင့်အတန်းသို့ ရောက်ရှိခြင်းကို ပြဆိုသည်။ ဉာဏ်ပညာနှင့်ပြည့်စုံ၍ အမည်သတင်း ကျော်ကြားတတ်သည်။ သို့သော် မမျှော်လင့်သော အဖျက်တရားကို ကြုံတွေ့ရတတ်သည်။သူတစ်ပါးကို အတင်းကာရော ပုံစံခွက်သို့ထည့်ကာ ပုံသွင်းတတ်မှုကြောင့် ဆန့်ကျင်မှုများ ကြုံရတတ်ပါသည်။ ကြီးပွားရေး၊ စီးပွားဖြစ်ထွန်းရေးအတွက် ဂဏန်းကောင်းပင် ဖြစ်ပါသည်။

၄ ၊ ဂဏန်း၄ ၊ဂဏန်းသည် ယူရေးနပ်စ်ဂြိုဟ်ကို ကိုယ်စားပြုသည်။ စိတ်နေ၊ စိတ်ထား တင်းမာ၍ အလုပ်တစ်ခုကို မဖြစ်ဖြစ်အောင် ပြုလုပ်တတ်သည့် သဘောဆောင်မည်။ ၄ – ဂဏန်းသည် ထကြွ၊ ဆန့်ကျင်၊ အုံကြွ၊ ပုန်ကန်မှု၏ ပြယုဂ်ပင်ဖြစ်၏။ဥပဒေကို ပြောင်းပြန်လုပ်ပစ်ခြင်း၊ သူတစ်ပါးနှင့် အတိုက်အခံ ဆန့်ကျင်ခြင်း၊ ငြင်းခုန်စောဒကတတ် ခြင်းများ ရှိမည်။ ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် မသင့်မတင့်ရှိတတ်သည်။ ၎င်းအား ဝိုင်းပယ်မှု၊ အားနှင့်ဖိနှိပ်မှုပြုခြင်းကို ခံရတတ် ပါသည်။

စီးပွားရေးတွင် အောင်မြင်မှုရရန် ခဲယဉ်းစွာ ရင်ဆိုင်၍ အခက်အခဲများစွကို ကျော်ဖြတ်ရတတ်သည်။ ဆက်ဆံရေးတွင် ချောမောပြေလည်ခြင်းမရှိပဲ ထင်ရာမြင်ရာကိုသာ ပြောဆိုလုပ်ကိုင်တတ်ကြသည်။ အမူအကျင့် ဓလေ့စရိုက်မှာ တစ်မူထူးခြားပြီး ထိုအချက်သည်ပင် အများနှင့်ကွဲလွဲမှုကို ဖြစ်စေသည်။ပြောဆိုလုပ်ကိုင်ရာတွင် တရားသေ ကိုင်စွဲမှုများ ရှိမည်ဖြစ်ပြီး သက်ဆုံးတိုင်လည်း လုပ်ကိုင်တတ်သည်။ ဘာသာတရား၊ ဝါဒသဘောထား၊ ဥပဒေစည်းမျဉ်းများကို ပြောင်းလဲလိုသော ဉာဉ်ရှိမည်။ မဟုတ်မခံစိတ်ရှိပြီး အလျှော့မပေးတတ်ပေ။

လှုပ်ရှားရုန်းကန် ရမည့် သင်္ချာဂဏန်းပင် ဖြစ်သည်။ ဒေါသဖြစ်လျှင် ပြေရန်မလွယ်ကူပါ။ စိတ်ကြီးပြီး၊ စိတ်ထိခိုက်လွယ်သည်။ ထင်သလို ဖြစ်မလာသောအခါ စိတ်ဖြေဖျောက်ရန် ခဲယဉ်းမည်။ စိတ်ရှည်သည်းခံမှသာ အောင်မြင်နိုင်ပါလိမ့်မည်။

၅ ၊ဂဏန်း၅ ၊ ဂဏန်း ရသောအမည်သည် ဗုဒ္ဓဟူးဂြိုဟ်ကို ကိုယ်စားပြုသည်။ သွက်လက်ဖျက်လက်ခြင်း၊ သိလွယ်၊ တတ်လွယ်ခြင်း၊ အကင်းပါးခြင်းများရှိမည်။ ပညာဉာဏ်ကြီးမြင့်ကာ ဉာဏ်ထက်မြက်သည်။ မြန်ဆန်မှုရှိမည်။ ဟောဟောဒိုင်းဒိုင်း ပြုမူလုပ်ကိုင်တတ်သည်။ဆုံးဖြတ်ချက်မြန်ဆန်ပြီး ဆိုင်းငံ့ခြင်းမရှိပဲ ချက်ချင်းလုပ်ရမှ ကျေနပ်မှု ရှိမည်။ ငွေကြေးရှာဖွေရာတွင် စိတ်ရောကိုယ်ပါ အပင်ပန်းခံပြီး အလျှင်အမြန် ရှာဖွေတတ်သောကြောင့် ရလွယ်သည်။ သို့ရာတွင် အလောင်းကစားဆန်ဆန် ပြုမူလုပ်ကိုင်တတ်၍ မှားယွင်းကုန်ဆုံးရတတ်သည်။

သို့သော် အမှားကို ပြန်လည် ပြုပြင်နိုင်စွမ်းရှိသောကြောင့် အောင်မြင်မှုများပြန်၍ ရတတ်ပြန်ပါသည်။ မိတ်ဆွေများနှင့် ချစ်ခင်၊ ပျော်ရွှင်စွာ ပေါင်းသင်း၊ ဆက်ဆံမှုရှိတတ်သည်။ အပေါင်းအသင်း ဝင်ဆန့်ပြီး များပြားရတတ်သည်။ လုပ်ငန်းများတွင် အကွက်ချပြီး လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်တတ်သည်။စိတ်မြန်ခြင်းကို ရှောင်၍ ခွင့်လွှတ်သည်းခံကာ စဉ်းစားဆင်ခြင် လုပ်ကိုင်လျှင် စီးပွားရေးတွင် အထူးအောင်မြင်မည်။ မိတ်ဆွေသစ်များနှင့်ခင်မင်လွယ်ကာ လိုင်းရွေးချယ်မှု များပြား မည်။ စိတ်ထိခိုက်လွယ်သည်။ ကုန်ရောင်း၊ ကုန်ဝယ် လုပ်ကိုင်တတ်ခြင်း၊ ဈေးကစားတတ်ခြင်းတို့ ရှိမည်။

အလုပ်တစ်ချို့ကို တစ်ပိုင်းတစ်စနှင့် ပစ်ထားတတ်သော အကျင့်ရှိတတ်သည်။ တစ်ခါတစ်ရံ မရေမရာ၊ မသေချာပဲ နေရာတကာ ဝင်ပါကာ အချိန်ကို အလဟဿ ဖြုန်းတီးတတ်ပါသည်။ စိတ်ထားနှစ်မျိုး ရှိတတ်၍ အချို့ကိစ္စများတွင် ရဲရင့်လွန်းနေတတ်ပြီး အချို့တွင်မူ ကြောက်ရွံ့လွန်းနေတတ်ပြန်ပါသည်။တစ်ခါတစ်ရံ ရက်ရောသော်လည်း တစ်ခါတစ်ရံတွင် နှမြောတွန့်တိုတတ်ပြန်ပါသည်။ သနားတတ်သော စိတ်ရှိသော်လည်း တစ်ခါတစ်ရံ ရက်စက်တတ် ပြန်ပါသည်။ တည်ငြိမ် စွဲမြဲမှုရှိရန် လိုအပ်ပါသည်။

၆ ၊ဂဏန်း၆ ၊ဂဏန်းရသော အမည်သည် သောကြာဂြိုဟ်၏ အမှတ်အသားဖြစ်သည်။ အပေါင်းအသင်း၊ မိတ်သင်္ဂဟ ပေါများခြင်း၊ လူချစ်၊ လူခင်များခြင်း၊ ပရိသတ် ချစ်ခင်ကြည်ညိုမှုများ ရရှိခြင်းတို့ကို ပြဆိုပါသည်။ အနုပညာကို လိုက်စား ဝါသနာထုံတတ်သည်။ အလှအပကို မက်မောတတ်သည်။လှပအောင် ပြုပြင်ပြင်ဆင်တတ်ကာ အနုအရွ များကို ဖန်တီးလုပ်ဆောင်တတ်သည်။ အနုပညာစိတ်ရှိကာ စိတ်နှလုံး နူးညံ့သိမ်မွေ့တတ်သော်လည်း အယူအဆနှင့် ဆုံးဖြတ်ချက်များတွင် လွန်စွာခေါင်းမာ၍ မာန်မာန ရှိတတ်သည်။

အလုပ်ကိုတိကျသေချာ၍ ဆုံးခန်းတိုင်အောင် လုပ်ဆောင်တတ်သည့် သဘောရှိသည်။ စိတ်ဆန္ဒက ပြဌာန်းထားသည့် ကိစ္စများကို အရိုးကြေကြေ၊ အရေခန်းခန်း ရရှိသည်အထိ စွမ်းဆောင်တတ်ကြသည်။စိတ်တန်ခိုးအင်အား ထက်မြက်မှုကြောင့် စီးပွားရေး၊ လူမှုရေးနယ်ပယ်တွင် အောင်မြင်တတ်ကြပါသည်။ ချစ်ခင်မိသူများကို အစစအရာရာသည်းခံကာ အလိုလိုက်တတ်ကြသော်လည်း ခေါင်းမာမိပါက မည်သူ့ကိုမှ အလျှော့ပေးမည်မဟုတ်ပါ။

တောက်ပကြည်လင်သော အရောင်အဆင်းနှင့် အလှအပကို ကြိုက်နှစ်သက်တတ်ကာ သင့်တင့်လျောက်ပတ်အောင် ဆင်ယင်တတ်သော ပန်းချီမျက်စိ အခြေခံရှိပါသည်။ အပေါင်းအသင်းများကို ချစ်ခင်အောင် ဧည့်ခံစည်းရုံးနိုင်စွမ်းရှိပြီး အချင်းချင်း မနာလို ကွဲပြားခြင်းကို လက်မခံကြချေ။ချစ်ခြင်း မေတ္တာစိတ်သည် တစ်ခါတစ်ရံ အစွန်းရောက်၍ သွားတတ်ပါသည်။ သူတစ်ပါးကို ဆွဲဆောင်အား ရှိမည်။

၇ ၊ ဂဏန်း၇ ၊ ဂဏန်းရှိသော အမည်သည် နက်ပ်ကျွန်းဂြိုဟ်ကို ကိုယ်စားပြုသော အမှတ်အသားဖြစ်သည်။ စိတ်ကူး၊ စိတ်သန်းကောင်းသော အကြံဉာဏ်ကောင်းများ ရှိကာ တွေးတော ကြံဆနိုင်စွမ်းရှိသော သဘောကို ပြဆိုသည်။ လျှို့ဝှက်နက်နဲသော သဘော၊ အဘိဓမ္မာဆန်သော သဘောတရားများလည်း ရှိမည်။ထူးခြားသော စိတ်တန်ခိုး များကိုလည်း ပိုင်ဆိုင်မှု ရှိမည်။ အဘိဓမ္မာဉာဏ်နှင့် စိတ်ပညာရပ်များ၊ ဒဿန အတွေးအခေါ်ဆန်းများ၊ ဂမ္ဘီရပညာ၊ ဂန္ဓာရီပညာရပ်များလည်း စူးစမ်းလေ့လာမှုများ ရှိမည်။ စာပေဂီတ၊ ပန်းချီ၊ ပန်းပု၊ ပညာရပ်များနှင့် ဆက်နွယ် တတ်မြောက်နိုင်ပါသည်။လေးနက်သော အကြောင်းအရာများ၊ ဆန်းကြယ်သော အကြောင်းအရာများကို ထူးထူးခြားခြား ရေးဖွဲနိင်စွမ်း ရှိတတ်ကြပါသည်။ ခိုင်မာသော အောင်မြင်မှုများ ရရှိနိုင်ပါသည်။ လွတ်လပ်သော စိတ်ထားကို သဘောကျတတ်မည်။ စိတ်ပူပင်တတ်သည်။

အနာဂတ် နောင်ရေးကို တွေးတော ပူပင် ကြောင့်ကြမှုများ ရှိတတ်ပါတယ်။ ဘာသာရေးဆိုင်ရာ သီးခြားအတွေးအခေါ်များလည်း ရှိနေမည်။ ငွေကြေးမမြဲသော သဘောရှိ၏။ ကြိုတင်အလိုအလျောက် သိမြင်နိုင်စွမ်းရှိကာ တစ်ပါးသူကို ပြုပြင် ဆွဲဆောင်နိုင်မည်။ဝိဉာဉ် သင်္ချာ(၇)မှာ ရေကို ပိုင်စိုးသော ဓါတ်ဖြစ်သဖြင့် ပင်လယ်နှင့်သက်ဆိုင်သော ပညာရပ်များ၊ နိုင်ငံရပ်ခြား၊ ဒေသန္တရ ဗဟုသုတများ အလွန်ပင် ဝါသနာထုံတတ်ပါသည်။ ရေလုပ်ငန်းဆိုင်ရာနှင့် ခရီးသွားလာမှုဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများကို နှစ်ခြိုက်သဖြင့် ထိုကိစ္စများတွင် တတ်ကျွမ်းအောင်မြင်မှုများရှိမည်။

၈ ၊ဂဏန်း၈ ၊ဂဏန်း ရသောအမည်သည် စနေဂြိုဟ်၏ အမှတ်အသား သင်္ကေတ ဖြစ်သည်။ အထီးကျန်၊ အဖေါ်မဲ့မှုကို ဖေါ်ညွှန်းသည်။ (၈)ဂဏန်းအမည် သင်္ချာ ရရှိသူသည် စိတ်ဓါတ်ပြင်းထန်ကာ လေးနက်မှုရှိသည်။ အလယ်အလက်တွင် မနေတတ်ပါ။အောက်ဆုံးနှင့် အထက်ဆုံး တစ်ခုခုတွင်သာ ရပ်တည်တတ်ကြပါသည်။ အနိမ့်အမြင့်၊ အတတ်အကျ များပြား မြန်ဆန်စွာ ပြောင်းလဲတတ်သည့် သဘောရှိပါသည်။ ဇွဲအလွန်ကောင်း၍ ထူးထူးချွနချွန် ကြိုးစားမှု များကြောင့် အဆင့်မြင့်သော ရာထူး၊ ဌာနန္တရ ကြီးများတွင် ရရှိအောင်မြင်တတ်ကြသော်လည်းကျဆင်း၊ ပျက်စီး၊ နိမ့်ပါးရသည့် သဘောများ ရှိတတ်ကြပြန်ပါသည်။ မနာလိုသူများ၊ မယုံကြည်သူများ၊ အထင်အမြင်လွဲမှား ခံရမှုများ ကြောင့် အခက်အခဲများစွာကို တွေ့ကြုံရတတ်ပါသည်။ တစိုက်မက်မက် မရှိခြင်း၊ အစွမ်းကုန် အားမထုတ်ခြင်း များကြောင့် ဆုံးရှုံးကျဆင်းရခြင်းများ ကြုံတွေ့ရတတ်ပါသည်။

အထင်အမြင်လွဲမှားမှု အမျိုးမျိုး ခံရကာ ဖြေရှင်းနိုင် စွမ်းအားလည်း မရှိပဲ ဖြစ်နေတတ်ပြန်ပါသည်။ ပြင်းထန်သော အယူအဆများလည်း ရှိနေတတ်ကြပြီး ရန်သူလည်း များပြားနေရတတ်သည်။ ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်သူများအပေါ် ကြင်နာသနားစိတ်ကြီးသည်။မိမိ၏ကိုယ်ကျိုးစွန့်ကာ ဆောင်ရွက်ကူညီတတ်သည်။ ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးကို မည်သူ့ကိုမှ ဂရုစိုက်မနေတတ်ပဲ မိမိထင်သလို စိတ်ကြိုက် ပြုမူနေထိုင်တတ်ကြပါသည်။ မေတ္တာတရားနှင့် သမာဓိအားတည်ဆောက်ကာ ဆင်ခြင်တုံတရား လက်ကိုင်ထားမှသာ ကံကြမ္မာဆိုးများကို ဖယ်ရှားအနိုင်ယူနိုင်ပေလိမ့်မည်။

၉ ၊ဂဏန်း၉ ၊ ဂဏန်း နာမည်သင်္ချာသည် အင်္ဂါဂြိုဟ် ဂုဏ်သတ္တိများကို ကိုယ်စားပြုပါသည်။ အင်္ဂါဂြိုဟ်၏ သဘော သဘာဝကြောင့် အတိုက်အခိုက်တွင် တော်တတ်ကြပါသည်။ သူရဲကောင်းစိတ်မျိုးရှိကာ သူရဲကောင်းဆန်ဆန်လည်း ပြုမူတတ်ကြသည်။ ရုတ်ခြည်းဆုံးဖြတ်ချက်ချကာ စစ်မျက်နှာအများအပြားဖွင့်၍ ရန်သူကို ရင်ဆိုင်ခြင်းအမှု ပြုလိုတတ်ကြသည်။မအောင်မြင်သော တိုက်ပွဲများကိုလည်း ခေါင်းမာမာနှင့် ဆင်နွှဲတတ်ပြန်ပါသည်။ ငယ်ရွယ်စဉ်တွင် ဆင်းရဲဒုက္ခအမျိုးမျိုးကို ကြုံတွေ့ရတတ်ပြီး ကြီးပြင်းလာသောအခါမှ အောင်မြင်မှုများ ရရှိတတ် ပါသည်။ စိတ်မြန်၊ စိတ်ကြီးကာ လွတ်လပ်မှုကို ခုံမင်၍ သူတစ်ပါး လက်အောက်တွင် မနေလိုကြချေ။

အတိုက်အခံ များစွာရှိပြီး မိမိကလည်း အတိုက်အခံ လုပ်လိုသည်။ ဖြတ်ထိုးဉာဏ်ကောင်းပြီး မိမိကိုယ်ကို ယုံကြည်ကိုးစားမှု လွန်ကဲတတ်ကြပါသည်။ အချစ်ကြီးလွန်းတတ်ပြီး အချစ်အတွက်ကြောင့် ဘာမဆိုလုပ်ပေးတတ်သည့် သဘောရှိကာ အချစ်ရူးပမာ အရူးအမူး ဖြစ်တတ်သည်။သတ္တိစွမ်းရည်ကြောင့် တုပြိုင်သူများနေသော်လည်း နောက်ဆုံးတွင် အောင်မြင်ရတတ်ပါသည်။ ဘဝစစ်သည်တော်များ ဖြစ်ကြသည်။ မီးဒဏ်၊ ဗုံးသေနတ်၊ ယမ်းပေါက်ကွဲမှုဒဏ် များကြောင့် ထိခိုက်အနာတရ ဖြစ်တတ်ကြပါသည်။အိမ်သူ၊ အိမ်သား အတူနေသူများနှင့် မသင့်တင့်ပဲ ခိုက်ရန် ဖြစ်ပွားကာ ရွံ့ကြောက်အဖြစ် အထင်အမြင်လည်း ခံရတတ်ပါသည်။ အများနှင့် ဆန့်ကျင်ဘက်အဖြစ်မှ အောင်မြင် တတ်ပါမည်။ ဆရာငြိမ်းအေးလူ ၊ဗေဒင်သုတေသီ။

Credit ငြိမ်းနိုင်