Knowledge

ရုပ်အဆင်း လှပစေသော ကုသိုလ် (၄) မျိုး

ရုပအြဆငြး လှပစသေော ကုသိုလြ (၄) မွိုးလူ၊ နတှ၊ ဗှဟမွာ ဖှဈလရော ဘဝတို့တှငသှူတဈပါးထကှ ရုပအှဆငှး လှပ လိုသူတို့သညကှောငှးမှု ( ၄ ) ပါး ကိုပှုကှရမညှ ဟု ကမှှးဂနတှို့ ၌ဆိုကှ၏ ။ ထိုကောငှးမှု ( ၄ ) ခုသညကှား၁။ အဝတအွစား , သငွကြနွး လှူဒါနွးခှငွး၂။ အစာအဟာရ လှူဒါနွးခှငွး၃။ ဒေါသကို ခှုပတွညွး၍ မတြတောပှားခှငွး၄။ တံမှတလွှညွးခှငွး

ဤ( ၄)ပါးသညွ ရုပအွဆငွးလှပခှငွး၏အကှောငွးရငွး ဖှဈလေ၏ ။ထိုကုသိုလွ( ၄ )ပါးကိုပှုပါကရုပအွဆငွးလှပခှငွးအပှငသွကဆွိုငရွာကောငွးကှိုးမှားကိုလဲ ထပမွံရသေး၏။ထိုကှောင့ှ ဤ ( ၄ ) ပါးသော ကုသိုလတှို့ကို ဖှဈလရော ဘဝတိုငှးသူတဈပါးထကှ ရုပအှဆငှးလှလိုသူတို့သညမှလှဲ မသှေ ပှုကှရပမညှေ။တဈခွို့လူတှကရေုပလြှတယြ စိတမြလှဘူး ။ဒီစိတကွှောင့ပွဲ ရုပဘွယလွောကပွဲလှလှသူမှားတှရေဲ့ မတြတောတှကေိုရသင့သွလောကွ မရကှတော့ဘူး ။တဈခွို့လူတှကရေုပဆြိုးတယြ စိတထြားဖှူတယြ ။

ဒီစိတတွှကှေောင့ပွဲဘယလွောကွ ရုပဆွိုးရုပဆွိုးသူတဈခုခု လိုအပလွာရငွ ကူညီမယ့သွူတှအဆငေသွင့နွဲ့ သူ့အနားမှာ ဝနွးရံသူတှပေေါမှားတတတွယွ ။တဈခွို့လူတှကရေုပလြညြးမလှဘူး စိတလြညြးမလှဘူး ။

ဒါကှောင့ပွဲ ဘယသွူနဲ့မှ အဆငမွပှပေဲတလောကလုံးကို အပှဈမှငပွှီးပူလောငနွရတယွေ ။ရုပလွှပှီး စိတလွှဖို့ ဆိုတာကလညွးဘဝပေးကုသိုလကွံ ကောငွးလေးကောငွးခဲ့တာလညွး ဖှဈခငှဖွှဈမယွ ။ဒါပမယေ့ွ အရငဘွဝကဘာကောငွးခဲ့ ကောငွးခဲ့မကောငွးခဲ့ မကောငွးခဲ့ဒီဘဝမှာ ရသင့ရွထိုကတွဲ့ ရုပရွညကွတော့ပှုပှငလွို့မရရငွ စိတကွလေးကိုတော့ကောငွးတာ မလုပနွိုငသွေးရငွ သူမှားကို ဒုကခြမပေးမိအောငနွေ။လူ့တနဖွိုးဆိုတာရုပရွညွ ငှကှေေးအပေါကွနအပေေါယွံရှပကွှည့လွို့ မသိရဘူး ။

တနဖွိုးတကအွောငမွနနေိုငသွေးရငတွောငွ ကိုယကွငှ့တွရား အပိုငွးမှာ တနဖွိုးကအှောငွ မနနေဲ့။စိတပြေါ့ပါးရငြ ရုပကြှညတြယြ ။စိတကြောငြးရှိရငြ ကံကောငြးတယြ ။စိတမြကောငြးနိုငသြေးရငတြောငစြိတမြယုတညြံ့နဲ့ ။

ကိုယဒွေါသထှကခွှိနအွငှိုးတေးကှီးခှိနွ တုနွးကလညွးတအားကို ပူလောငပွှီး ရုပကွခှဲ့ရတဲ့အခှိနအွခိုကတွန့ွ ရှိခဲ့ဖူးတယွ ။အဓိကကတော့ စိတထြား ပေါ့ပါးသှားရငအြရာအားလုံးက ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ဖှဈသှားမှာပါ…။အရှငသြူရိယ ပှနလြညမြွှဝသညြေ

Credit

Zawgyi

ရုပျအဆငျး လှပစသေော ကုသိုလျ (၄) မြိုးလူ၊ နတွ၊ ဗှဟမြာ ဖှဈလရော ဘဝတို့တှငသွူတဈပါးထကွ ရုပအွဆငွး လှပ လိုသူတို့သညကွောငွးမှု ( ၄ ) ပါး ကိုပှုကှရမညွ ဟု ကမွှးဂနတွို့ ၌ဆိုကှ၏ ။ ထိုကောငွးမှု ( ၄ ) ခုသညကွား၁။ အဝတအြစား , သငြျကနြး လှူဒါနြးခှငြး၂။

အစာအဟာရ လှူဒါနြးခှငြး၃။ ဒေါသကို ခွုပတြညြး၍ မတျေတာပှားခှငြး၄။ တံမှတလြှညြးခှငြးဤ( ၄)ပါးသညျ ရုပျအဆငျးလှပခွငျး၏အကွောငျးရငျး ဖွဈလေ၏ ။ထိုကုသိုလျ( ၄ )ပါးကိုပွုပါကရုပျအဆငျးလှပခွငျးအပွငျ

သကျဆိုငျရာကောငျးကြိုးမြားကိုလဲ ထပျမံရသေး၏။ထိုကှောင့ြ ဤ ( ၄ ) ပါးသော ကုသိုလတြို့ကို ဖှဈလရော ဘဝတိုငြးသူတဈပါးထကြ ရုပအြဆငြးလှလိုသူတို့သညမြလှဲ မသှေ ပှုကှရပမညြေ။တဈခြို့လူတှကေရုပျလှတယျ စိတျမလှဘူး ။ဒီစိတကြှောင့ပြဲ ရုပဘြယလြောကပြဲလှလှသူမွားတှရေဲ့ မတျေတာတှကေိုရသင့သြလောကြ မရကှတော့ဘူး ။တဈခြို့လူတှကေရုပျဆိုးတယျ စိတျထားဖွူတယျ ။

ဒီစိတတြှကှေောင့ပြဲဘယလြောကြ ရုပဆြိုးရုပဆြိုးသူတဈခုခု လိုအပလြာရငြ ကူညီမယ့သြူတှအဆေငသြင့နြဲ့ သူ့အနားမှာ ဝနြးရံသူတှပေေါမွားတတတြယြ ။တဈခြို့လူတှကေရုပျလညျးမလှဘူး စိတျလညျးမလှဘူး ။

ဒါကှောင့ပြဲ ဘယသြူနဲ့မှ အဆငမြပှပေဲတလောကလုံးကို အပှဈမှငပြှီးပူလောငနြရတေယြ ။ရုပလြှပှီး စိတလြှဖို့ ဆိုတာကလညြးဘဝပေးကုသိုလကြံ ကောငြးလေးကောငြးခဲ့တာလညြး ဖှဈခငွဖြှဈမယြ ။

ဒါပမယေ့ွ အရငဘွဝကဘာကောငွးခဲ့ ကောငွးခဲ့မကောငွးခဲ့ မကောငွးခဲ့ဒီဘဝမှာ ရသင့ရွထိုကတွဲ့ ရုပရွညကွတော့ပှုပှငလွို့မရရငွ စိတကွလေးကိုတော့ကောငွးတာ မလုပနွိုငသွေးရငွ သူမှားကို ဒုကခြမပေးမိအောငနွေ။လူ့တနဖွိုးဆိုတာရုပရွညွ ငှကှေေးအပေါကွနအပေေါယွံရှပကွှည့လွို့ မသိရဘူး ။တနဖွိုးတကအွောငမွနနေိုငသွေးရငတွောငွ ကိုယကွငှ့တွရား အပိုငွးမှာ တနဖွိုးကအှောငွ မနနေဲ့။စိတပြေါ့ပါးရငြ ရုပကြှညတြယြ ။စိတကြောငြးရှိရငြ ကံကောငြးတယြ ။

စိတျမကောငျးနိုငျသေးရငျတောငျစိတျမယုတျညံ့နဲ့ ။ကိုယဒြေါသထှကခြွိနအြငှိုးတေးကှီးခွိနြ တုနြးကလညြးတအားကို ပူလောငပြှီး ရုပကြခွဲ့ရတဲ့အခွိနအြခိုကတြန့ြ ရှိခဲ့ဖူးတယြ ။အဓိကကတော့ စိတျထား ပေါ့ပါးသှားရငျအရာအားလုံးက ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ဖွဈသှားမှာပါ…။အရှငျသူရိယ ပွနျလညျမြှဝသေညျ

Credit