Local News

လှိုင်သာယာက အနော်ရထာစက်မှုဇုံတပ်ထိပ်ဖြစ်ပါတယ် see more…

လှိုင်သာယာက အနော်ရထာစက်မှုဇုံတပ်ထိပ်စ်ပါတယ် see more

အောက်တွင်ရုပ်သံဖိုင်အားဖော်ပြထားသည်။ ခရက်ဒစ်ဗွီဒီယိ

Credit

Zawgyi

ႀလိဳင္သာယာက ေအနာ္ရထာစကၼႈဇုံတပၴိပၥၸါတယ္ see moreေအာၾကၱင္႐ုပ္သံဖိုင္အားေဖာ္ၸထားသၫ္။ ခရကၵ္စၺီဒီယို

ႀလိဳင္သာယာက ေအနာ္ရထာစကၼႈဇုံတပၴိပၥၸါတယ္ see moreေအာၾကၱင္႐ုပ္သံဖိုင္အားေဖာ္ၸထားသၫ္။ ခရကၵ္စၺီဒီယို…ႀလိဳင္သာယာက

အနာ္ရထာစကၼႈဇုံတပၴိပၥၸါတယ္ see moreေအာၾကၱင္႐ုပ္သံဖိုင္အားေဖာ္ၸထားသၫ္။ ခရကၵ္စၺီဒီယို…ႀလိဳင္သာယာက ေအနာ္ရထာစက

ၼႈဇုံတပၴိပၥၸါတယ္ see moreေအာၾကၱင္႐ုပ္သံဖိုင္အားေဖာ္ၸထားသၫ္။ ခရကၵ္စၺီဒီယို…ႀလိဳင္သာယာက ေအနာ္ရထာစ

ကၼႈဇုံတပၴိပၥၸါတယ္ see moreေအာၾကၱင္႐ုပ္သံဖိုင္အားေဖာ္ၸထားသၫ္။ ခရကၵ္စၺီဒီယို…ႀလိဳင္သာယာက ေအနာ္ရထာစကၼႈဇုံတ

ပၴိပၥၸါတယ္ see moreေအာၾကၱင္႐ုပ္သံဖိုင္အားေဖာ္ၸထားသၫ္။ ခရကၵ္စၺီဒီယို…ႀလိဳင္သာယာက ေအနာ္ရထာစကၼႈဇုံတပၴိပၥၸါတယ္

see moreေအာၾကၱင္႐ုပ္သံဖိုင္အားေဖာ္ၸထားသၫ္။ ခရကၵ္စၺီဒီယို…ႀလိဳင္သာယာက ေအနာ္ရထာစကၼႈဇုံတပၴိပၥၸါတယ္ see moreေ

အာၾကၱင္႐ုပ္သံဖိုင္အားေဖာ္ၸထားသၫ္။ ခရကၵ္စၺီဒီယို…ႀလိဳင္သာယာက ေအနာ္ရထာစကၼႈဇုံတပၴိပၥၸါတယ္ see moreေ

အာၾကၱင္႐ုပ္သံဖိုင္အားေဖာ္ၸထားသၫ္။ ခရကၵ္စၺီဒီယို…ႀလိဳင္သာယာက ေအနာ္ရထာစကၼႈဇုံတပၴိပၥၸါတယ္ see moreေအာၾကၱ

င္႐ုပ္သံဖိုင္အားေဖာ္ၸထားသၫ္။ ခရကၵ္စၺီဒီယို…ႀလိဳင္သာယာက ေအနာ္ရထာစကၼႈဇုံတပၴိပၥၸါတယ္ see moreေအာၾကၱ

င္႐ုပ္သံဖိုင္အားေဖာ္ၸထားသၫ္။ ခရကၵ္စၺီဒီယို…ႀလိဳင္သာယာက ေအနာ္ရထာစကၼႈဇုံတပၴိပၥၸါတယ္ see moreေအာၾကၱင္႐ုပ္သံဖိုင္အ

ားေဖာ္ၸထားသၫ္။ ခရကၵ္စၺီဒီယို…ႀလိဳင္သာယာက ေအနာ္ရထာစက

ၼႈဇုံတပၴိပၥၸါတယ္ see moreေအာၾကၱင္႐ုပ္သံဖိုင္အားေဖာ္ၸထားသၫ္။ ခရကၵ္စၺီဒီယို…ႀလိဳင္သာယာက ေအနာ္ရထာစကၼႈဇုံတ

ပၴိပၥၸါတယ္ see moreေအာၾကၱင္႐ုပ္သံဖိုင္အားေဖာ္ၸထားသၫ္။ ခရကၵ္စၺီဒီယို…

Credit