Local News

လူမှုကွန်ယက်မှာ နာမည်ကြီးနေတဲ့ စည်သူဝင်းနဲ့ယွန်းယွန်း ဇာတ်လမ်းကို ဒဲ့တွေဖွင့်ချလိုက်ပီ

လူမှုကှနယှကမှှာ နာမညကှှီးနတေဲ့ စညသှူဝငှးနဲ့ယှနှးယှနှး ဇာတလှမှးကို ဒဲ့တှဖှငှေ့ခလှိုကပှီ

အောကတှနှးကတှဲ့ လုပရှကတှှေ လုပခှံရမယလှို့ ဘဝမှာမထငခှဲ့ဘူး ဒီလိုမှိုးတခါမှ မကှုံဘူးခဲ့ဘူး လူ့ပတဝှနှးကငှမှှာနပေီး

စညှးမစောငှ့ကှတာ အံဩလှနှးလို့ မိနှးကလေးခငှှးကိုယခှငှှးမစာနာပဲသိရကနှဲ့ လုပရှကကှှလို့ကိုး တငတှာ အားလုံးကို ဘာမှမပှောပဲ

ကိုယပှဲ တသကလှုံး၆နှဈနီးပါး ငှိမခှံပေးနတော မပှောတတလှို့မဟုတဘှူး သိကခွာကမှှာစိုးလို့ ကာကှယပှေးနခေဲ့တာ အခုဒါတှတငရှတေယဆှိုတာလဲ

အစထဲက လကလှှှတပှေးပီးသားမို့ ၂ ယောကလှုံး လှတလှှတလှပလှပကှှိုကလှို့ရတယှ တှဲလို့ရတယှ တမှးတမနဘေူး အခု

လကလှှှတပှေး ထှကသှှားပေးဆိုတာ ထှကမှသှားပဲ ငါ့ကို လိုကနှှောငှ့ယှကနှလေို့တငတှာ ငါ့ကို လာမိုကရှိုငှးနကှလေို့တငတှာ

အဲဒီ program စထဲကနေ အခုထိ ဆဲခံဆိုခံနေ့တိုငှး messenger ကနေ အဲ fan တှဆေဲတာနေ့တိုငှး ခံခဲ့ရပမေဲ့ အပှုံးမပကှှ သီးခံပေးခဲ့တယှ

စစထဲက သူတို့ပဲ ဝိုငှးပေးစားပီး ကိုယှ့ဟာကိုနတောကိုလဲ သပသှပကှှီးတှဆေဲခံရတာကို ကိုယှ့ဘကမှှာမရှိပဲ အောငမှှငမှှုမှာသာယာနခေဲ့လို့

ဘာတခှနှးမှမပှောပဲ လှှတပှေးခဲ့တယှ ကိုယှ့ဘဝနဲ့ ကိုယနှကှရအေောငဆှိုပီး Jan31 မှာစပှတသှှားတယှ အဲထဲက တောကလှှှောကဖှုနှးတှဆကှေ

တောငှးပနှ အိမတှှလော သှားလရောလိုကပှီး ပှုပှငပှါ့မယှ ပှောငှးလဲပါ့မယှ မရှိပဲ မနနေိုငပှါဘူး ပါးစပကှတောကလှှှောကှ ပှောတယနှောှ

သူတို့စကားပှောပုံအရဆိုရငှ နငတှို့ စကှိုကတှာ FEB17 တဲ့ ရှံလို့သတေော့မယှ ငါကဖှတလှို့ ငါနဲ့မခှဲနိုငလှို့ နှဈသိမှ့ပေးတာတဲ့

ရိုငှးရိုငှးပှောရရငှ ဟိုဘကကှတယောကကှလဲ သိရကသှားနဲ့ဖှဈကှတယှ ဒီကှားထဲနငတှို့တှဘယလှေိုတှေ ဖှဈဖှဈငါနဲ့မဆိုငလှို့

သီးခံပေးနိုငသှေးတယှ အခုတော့ ငါနဲ့ပှနတှှဲမယဆှိုပီး ငါ့မှေးနေ့ပီးတော့ ဆုံးဖှတကှှတယှ အဲဒီထိကိုး ဟိုဘကကှမိနှးမက မှေးနေ့မှာသခှောလုပပှေးဦး အဆငပှှလေား

ဘဘေီကရတယနှောဆှိုပီး ပှောနပှတော အောကတှနှးကလှိုကကှှတာ .. ငါမသိရငဘှယခှှိနထှိခံရမှာလဲ ??

ငါနဲ့ပှနတှှဲမယဆှိုပီး ငါ့စီလာ ငါနဲ့ ခရီးပါလိုကပှီး နငတှို့က ငါ့ဘေးမှာထားပီး miss u koko love u babe ခရီးမှာပှောခှဲ့နောှ

ဘာဝယခှဲ့ရမလဲနဲ့ ဖှဈနကှတော ဘယလှိုစိတနှဲ့လဲဟမှ?? ငါနဲ့ရှိနပေီး 9months anniversary တဲ့ စိတဓှာတတှှကေ ရှကဖှို့ကောငှးလိုကတှာ

ငါနဲ့ပှနတှှဲမယဆှို ဖှတလှေ မဖှတပှဲ ၂ ယောကလှုံးသိရကနှဲ့ ခှေးဇာတခှငှးကှတာ .. ငါလဲ မဆှဲခေါထှားဘူး နငှ့ဘာနငငှါနဲ့မခှဲနိုငဘှူးဆိုပီး ပှနလှာတယှ ပီးတော့ ဖောကပှှနတှယှ ..

ဟိုဘကကှလဲ လကခှံတယှ.. ဒီကှားထဲ ဝရမှးပါလို့ပှေးရတယှ ကိုဗဈဖှဈတယှ ပှတနှတောတောငှ လကကှနှသှံယောဇဉနှဲ့

ငါ့ဘကကှ အတတနှိုငဆှုံးအကုနလှုပပှေးခဲ့တယှ သူငယခှငှှးတှကေ နငအှမှတမှရှိဘူးလားပှောတာတောငှ ကာကှယပှေးခဲ့တယှ

နမကေောငှးရငတှောငှ ဆေးစားစရာလိုအပတှာတှသှေားပို့ ဖှညှ့ဆညှးပေးခဲ့တယှ ဒါတှပှေောနရတော နာမညကှောငှးယူနတောမဟုတိဘူး

နငှ့မိသားစုနငှ့အသိုငှးဝိုငှးအကုနလှုံး ငါဘယလှောကကှောငှးလဲ အသိဆုံး ၆နှဈ တခါမှခပှှပီး မပှောဘူးဘူး ငါတခါမှ မဖေါကပှှနဘှူးဘူး

နငှ့အတိတတှှလေဲ စိတမှဝငစှားအကုနအှကောငှးပှုပှငပှေးမယဆှိုတဲ့စိတနှဲ့ တှဲခဲ့တာ အခုတော့ ရငနှာလှနှးလို့ ကိုယကှဘယလှောကကှောငှးကောငှး

လုပရှကတှာပဲဆိုတာ သိသှားလို့ နာကညှှးလှနှးလို့ အရှကခှှဲတာမဟုတိဘူး နငတှို့ရဲ့ အောကတှနှးကတှဲ့လုပရှကတှှကေို မှငစှခငှတှော ငါဘယလှိုခံစားရမလဲဆိုတာသိစခငှတှော

ကှားထဲ နငတှို့ ဖှဈပကှနှတောတှလေဲ မသိဘူး စိတမှဝငစှားခဲ့ဘူး ပှတနှတေဲ့ အခှိနမှှာ .. ပှနလှကခှံပေးတဲ့အခှိနထှိ ဖှဈပကှနှကှတော

ဘယလှိုမှ လကမှခံနိုငတှဲ့ အောကတှနှးကတှဲ့လုပရှကတှှပေဲ အစထဲက သိခဲ့ရငှ ပှနတှောငလှကမှခံပေးဘူး ရှံလှနှးလို့ တယောကကှလဲ

အသဲသနပှှနလှာခငှတှယှ နောကတှယောကကှလဲ အဲဒါကိုလကခှံပေးပီး ကှိတပှီးဖှဈနကှတယှေ စိတဓှာတတှှကေ အောကတှနှးကလှှနှးလို့ အောဂှလီဆနတှယှ

အမကတော့ ဟနမှဆောငတှတသှလို two faced လဲမလုပတှတဘှူး အရှိတိုငှးကို လူတိုငှးကိုစိတရှငှးနဲ့ပဲဆကဆှံဘူးတယှ

broken family ကလာလို့ မတွတောငတလှို့ တယောကထှဲဘဝမှာဆိုပီး တှယတှာခဲ့တယှ တယောကထှဲရုနှးကနရှလို့ အနားမှာကိုယှ့ကို

ခစှရှငပှီးရောဆိုပီး တခှားဘာမှ မလိုအပလှို့ တှယတှာခဲ့မိတယှ

အခုတော့ ပကသှကမှိခဲ့တဲ့ ကိုယှ့ကိုယကှိုပါ ရှံတယှ နိုငငှံရေးတှဖှဈနတေေဲ့ကှားထဲ အားလုံးကို အနှောငိ့ယှကဖှှဈသှားစလေဲတောငှးပနပှါတယှ

ဒီလို RS ထဲက အရမှးရုံးထှကခှငှနှပေီမို့ပါ မိုကရှိုငှးနတောတောငိ လကမှလှှတပှေးနိုငကှှပဲ ဆကပှီးမိုကရှိုငှးတာတှခေံနရလေို့ပါ aလကလှှှတပှေးပါတော့ တောငှးပနပှါတယှ

Unicode

လူမှုကှနယြကမြှာ နာမညကြှီးနတေဲ့ စညသြူဝငြးနဲ့ယှနြးယှနြး ဇာတလြမြးကို ဒဲ့တှဖှငေ့ခြလွိုကပြီ

အောကတွနွးကတှဲ့ လုပရွကတွှေ လုပခွံရမယလွို့ ဘဝမှာမထငခွဲ့ဘူး ဒီလိုမှိုးတခါမှ မကှုံဘူးခဲ့ဘူး လူ့ပတဝွနွးကငှမွှာနပေီး

စညွးမစောင့ကွှတာ အံဩလှနွးလို့ မိနွးကလေးခငွှးကိုယခွငွှးမစာနာပဲသိရကနွဲ့ လုပရွကကွှလို့ကိုး တငတွာ အားလုံးကို ဘာမှမပှောပဲ

ကိုယပွဲ တသကလွုံး၆နှဈနီးပါး ငှိမခွံပေးနတော မပှောတတလွို့မဟုတဘွူး သိကခြာကမှှာစိုးလို့ ကာကှယပွေးနခေဲ့တာ အခုဒါတှတငရွေတယဆွိုတာလဲ

အစထဲက လကလြှှတပြေးပီးသားမို့ ၂ ယောကလြုံး လှတလြှတလြပလြပကြှိုကလြို့ရတယြ တှဲလို့ရတယြ တမြးတမနဘေူး အခု

လကလွှှတပွေး ထှကသွှားပေးဆိုတာ ထှကမွသှားပဲ ငါ့ကို လိုကနွှောင့ယွှကနွလေို့တငတွာ ငါ့ကို လာမိုကရွိုငွးနကှလေို့တငတွာ

အဲဒီ program စထဲကနေ အခုထိ ဆဲခံဆိုခံနေ့တိုငွး messenger ကနေ အဲ fan တှဆေဲတာနေ့တိုငွး ခံခဲ့ရပမေဲ့ အပှုံးမပကွှ သီးခံပေးခဲ့တယွ

စစထဲက သူတို့ပဲ ဝိုငြးပေးစားပီး ကိုယ့ဟြာကိုနတောကိုလဲ သပသြပကြှီးတှဆေဲခံရတာကို ကိုယ့ဘြကမြှာမရှိပဲ အောငမြှငမြှုမှာသာယာနခေဲ့လို့

ဘာတခှနြးမှမပှောပဲ လှှတပြေးခဲ့တယြ ကိုယ့ဘြဝနဲ့ ကိုယနြကှရေအောငဆြိုပီး Jan31 မှာစပှတသြှားတယြ အဲထဲက တောကလြွှောကဖြုနြးတှဆကြေ

တောငြးပနြ အိမတြှလော သှားလရောလိုကပြီး ပှုပှငပြါ့မယြ ပှောငြးလဲပါ့မယြ မရှိပဲ မနနေိုငပြါဘူး ပါးစပကြတောကလြွှောကြ ပှောတယနြောြ

သူတို့စကားပှောပုံအရဆိုရငြ နငတြို့ စကှိုကတြာ FEB17 တဲ့ ရှံလို့သတေော့မယြ ငါကဖှတလြို့ ငါနဲ့မခှဲနိုငလြို့ နှဈသိမ့ပြေးတာတဲ့

ရိုငြးရိုငြးပှောရရငြ ဟိုဘကကြတယောကကြလဲ သိရကသြားနဲ့ဖှဈကှတယြ ဒီကှားထဲနငတြို့တှဘယေလြိုတှေ ဖှဈဖှဈငါနဲ့မဆိုငလြို့

သီးခံပေးနိုငသြေးတယြ အခုတော့ ငါနဲ့ပှနတြှဲမယဆြိုပီး ငါ့မှေးနေ့ပီးတော့ ဆုံးဖှတကြှတယြ အဲဒီထိကိုး ဟိုဘကကြမိနြးမက မှေးနေ့မှာသခွောလုပပြေးဦး အဆငပြှလေား

ဘဘေီကရတယနြောဆြိုပီး ပှောနပှတော အောကတြနြးကလွိုကကြှတာ .. ငါမသိရငဘြယခြွိနထြိခံရမှာလဲ ??

ငါနဲ့ပှနတြှဲမယဆြိုပီး ငါ့စီလာ ငါနဲ့ ခရီးပါလိုကပြီး နငတြို့က ငါ့ဘေးမှာထားပီး miss u koko love u babe ခရီးမှာပွောခြဲ့နောြ

ဘာဝယခြဲ့ရမလဲနဲ့ ဖှဈနကှတော ဘယလြိုစိတနြဲ့လဲဟမြ?? ငါနဲ့ရှိနပေီး 9months anniversary တဲ့ စိတဓြာတတြှကေ ရှကဖြို့ကောငြးလိုကတြာ

ငါနဲ့ပှနတြှဲမယဆြို ဖှတလြေ မဖှတပြဲ ၂ ယောကလြုံးသိရကနြဲ့ ခှေးဇာတခြငြးကှတာ .. ငါလဲ မဆှဲခေါထြားဘူး နင့ဘြာနငငြါနဲ့မခှဲနိုငဘြူးဆိုပီး ပှနလြာတယြ ပီးတော့ ဖောကပြှနတြယြ ..

ဟိုဘကကြလဲ လကခြံတယြ.. ဒီကှားထဲ ဝရမြးပါလို့ပှေးရတယြ ကိုဗဈဖှဈတယြ ပှတနြတောတောငြ လကကြနွသြံယောဇဉနြဲ့

ငါ့ဘကကွ အတတနွိုငဆွုံးအကုနလွုပပွေးခဲ့တယွ သူငယခွငွှးတှကေ နငအွမှတမွရှိဘူးလားပှောတာတောငွ ကာကှယပွေးခဲ့တယွ

နမကေောငြးရငတြောငြ ဆေးစားစရာလိုအပတြာတှသှေားပို့ ဖှည့ဆြညြးပေးခဲ့တယြ ဒါတှပှေောနရတော နာမညကြောငြးယူနတောမဟုတိဘူး

နင့မြိသားစုနင့အြသိုငြးဝိုငြးအကုနလြုံး ငါဘယလြောကကြောငြးလဲ အသိဆုံး ၆နှဈ တခါမှခပွှပီး မပှောဘူးဘူး ငါတခါမှ မဖေါကပြှနဘြူးဘူး

နင့အြတိတတြှလေဲ စိတမြဝငစြားအကုနအြကောငြးပှုပှငပြေးမယဆြိုတဲ့စိတနြဲ့ တှဲခဲ့တာ အခုတော့ ရငနြာလှနြးလို့ ကိုယကြဘယလြောကကြောငြးကောငြး

လုပရွကတွာပဲဆိုတာ သိသှားလို့ နာကညွှးလှနွးလို့ အရှကခွှဲတာမဟုတိဘူး နငတွို့ရဲ့ အောကတွနွးကတှဲ့လုပရွကတွှကေို မှငစွခငှတွော ငါဘယလွိုခံစားရမလဲဆိုတာသိစခငှတွော

ကှားထဲ နငတြို့ ဖှဈပကွနြတောတှလေဲ မသိဘူး စိတမြဝငစြားခဲ့ဘူး ပှတနြတေဲ့ အခွိနမြှာ .. ပှနလြကခြံပေးတဲ့အခွိနထြိ ဖှဈပကွနြကှတော

ဘယလွိုမှ လကမွခံနိုငတွဲ့ အောကတွနွးကတှဲ့လုပရွကတွှပေဲ အစထဲက သိခဲ့ရငွ ပှနတွောငလွကမွခံပေးဘူး ရှံလှနွးလို့ တယောကကွလဲ

အသဲသနပြှနလြာခငွတြယြ နောကတြယောကကြလဲ အဲဒါကိုလကခြံပေးပီး ကှိတပြီးဖှဈနကှတေယြ စိတဓြာတတြှကေ အောကတြနြးကလွှနြးလို့ အောဂြလီဆနတြယြ

အမကတော့ ဟနမွဆောငတွတသွလို two faced လဲမလုပတွတဘွူး အရှိတိုငွးကို လူတိုငွးကိုစိတရွငွးနဲ့ပဲဆကဆွံဘူးတယွ

broken family ကလာလို့ မတြတောငတလွို့ တယောကထွဲဘဝမှာဆိုပီး တှယတွာခဲ့တယွ တယောကထွဲရုနွးကနရွလို့ အနားမှာကိုယ့ကွို

ခစှရွငပွီးရောဆိုပီး တခှားဘာမှ မလိုအပလွို့ တှယတွာခဲ့မိတယွ

အခုတော့ ပကသြကမြိခဲ့တဲ့ ကိုယ့ကြိုယကြိုပါ ရှံတယြ နိုငငြံရေးတှဖှဈေနတေဲ့ကှားထဲ အားလုံးကို အနှောငိ့ယှကဖြှဈသှားစလေဲတောငြးပနပြါတယြ

ဒီလို RS ထဲက အရမွးရုံးထှကခွငှနွပေီမို့ပါ မိုကရွိုငွးနတောတောငိ လကမွလှှတပွေးနိုငကွှပဲ ဆကပွီးမိုကရွိုငွးတာတှခေံနရလေို့ပါ aလကလွှှတပွေးပါတော့ တောငွးပနပွါတယွ

Credit