Local News

ဒီကနေ့တရားရုံးမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နိုင်သွားပြီဟေ့ ပျော်လိုက်တာ…..see more

ဒီကနေ့တရားရုံးမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နိုင်သွားပြီဟေ့ ပျော်လိုက်တာ…..see more….အောက်တွင်ရုပ်သံဖိုင်အားဖော်ပြထားသည်။ ခရက်ဒစ်ဗွီဒီယို

Credit

ဒီေကန႔တရား႐ုံးျမာ ေဒၚေအာငၧႏ္းစုၾကၫၷိဳ်င္သားၿပီေဟ့ ေပ္ာႅိဳကၱာ…..see more….ေအာၾကၱင္႐ုပ္သံဖိုင္အားေဖာ္္ပထားသၫ္။

ခရကၵ်စၺီဒီယိုဒီေကန႔တရား႐ုံးျမာ ေဒၚေအာငၧႏ္းစုၾကၫၷိဳ်င္သားၿပီေဟ့ ေပ္ာႅိဳကၱာေအာၾကၱင္႐ုပ္သံဖိုင္အားေဖာ္္ပထားသၫ္။

ခရကၵ်စၺီဒီယိုဒီေကန႔တရား႐ုံးျမာ ေဒၚေအာငၧႏ္းစုၾကၫၷိဳ်င္သားၿပီေဟ့ ေပ္ာႅိဳကၱာ…..see more….ေအာၾကၱင္႐ုပ္သံဖိုင္အားေ

ဖာ္္ပထားသၫ္။ ခရကၵ်စၺီဒီယိုဒီေကန႔တရား႐ုံးျမာ ေဒၚေအာငၧႏ္းစုၾကၫၷိဳ်င္သားၿပီေဟ့ ေပ္ာႅိဳကၱာ

ေအာၾကၱင္႐ုပ္သံဖိုင္အားေဖာ္္ပထားသၫ္။ ခရကၵ်စၺီဒီယိုဒီေကန႔တရား႐ုံးျမာ ေဒၚေအာငၧႏ္းစုၾကၫၷိဳ်င္သားၿပီေဟ့ ေပ္ာႅိဳကၱာေအာၾကၱင္႐ုပ္သံဖိုင္အာ

းေဖာ္္ပထားသၫ္။ ခရကၵ်စၺီဒီယိုဒီေကန႔တရား႐ုံးျမာ ေဒၚေအာငၧႏ္းစုၾကၫၷိဳ်င္သားၿပီေဟ့ ေပ္ာႅိဳကၱာေအာၾကၱင္႐ုပ္သံဖိုင္အားေဖာ္္ပထားသၫ္။ ခရကၵ်စၺီဒီယို

ခရကၵ်စၺီဒီယိုဒီေကန႔တရား႐ုံးျမာ ေဒၚေအာငၧႏ္းစုၾကၫၷိဳ်င္သားၿပီေဟ့ ေပ္ာႅိဳကၱာ…..see more….ေအာၾကၱင္႐ုပ္သံဖိုင္အားေ

ဖာ္္ပထားသၫ္။ ခရကၵ်စၺီဒီယိုဒီေကန႔တရား႐ုံးျမာ ေဒၚေအာငၧႏ္းစုၾကၫၷိဳ်င္သားၿပီေဟ့ ေပ္ာႅိဳကၱာ

ေအာၾကၱင္႐ုပ္သံဖိုင္အားေဖာ္္ပထားသၫ္။ ခရကၵ်စၺီဒီယိုဒီေကန႔တရား႐ုံးျမာ ေဒၚေအာငၧႏ္းစုၾကၫၷိဳ်င္သားၿပီေဟ့ ေပ္ာႅိဳကၱာေအာၾကၱင္႐ုပ္သံဖိုင္အာ

ခရကၵ်စၺီဒီယိုဒီေကန႔တရား႐ုံးျမာ ေဒၚေအာငၧႏ္းစုၾကၫၷိဳ်င္သားၿပီေဟ့ ေပ္ာႅိဳကၱာ…..see more….ေအာၾကၱင္႐ုပ္သံဖိုင္အားေ

ဖာ္္ပထားသၫ္။ ခရကၵ်စၺီဒီယိုဒီေကန႔တရား႐ုံးျမာ ေဒၚေအာငၧႏ္းစုၾကၫၷိဳ်င္သားၿပီေဟ့ ေပ္ာႅိဳကၱာ

ေအာၾကၱင္႐ုပ္သံဖိုင္အားေဖာ္္ပထားသၫ္။ ခရကၵ်စၺီဒီယိုဒီေကန႔တရား႐ုံးျမာ ေဒၚေအာငၧႏ္းစုၾကၫၷိဳ်င္သားၿပီေဟ့ ေပ္ာႅိဳကၱာေအာၾကၱင္႐ုပ္သံဖိုင္အာ

Credit